Vi brygger i ett 50 liters bryggverk från Braumeister